Konsultacje Społeczne Gminy Milicz

Drodzy mieszkańcy!

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w naszej gminie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów gminnych. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów gminnych.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Brak konsultacji

Brak konsultacji

W sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta

Konsultacje przeprowadza się w związku z wnioskami złożonymi przez Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Sołtysa i Radę Sołecką Sułów o przeprowadzenie konsultacji w Gminie Milicz w sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta. Przeprowadzenie konsultacji jest warunkiem niezbędnym dla przygotowania wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta. Wniosek przyjmowany jest w formie uchwały przez Radę Miejską w Miliczu.

Konsultacja zakończona

07.02.2022 - 20.02.2022

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących gminnych przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test