Konsultacje społeczne

Brak konsultacji

Brak konsultacji

W sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta

Konsultacje przeprowadza się w związku z wnioskami złożonymi przez Towarzystwo Przyjaciół Sułowa oraz Sołtysa i Radę Sołecką Sułów o przeprowadzenie konsultacji w Gminie Milicz w sprawie nadania miejscowości Sułów statusu miasta. Przeprowadzenie konsultacji jest warunkiem niezbędnym dla przygotowania wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o nadanie miejscowości Sułów statusu miasta. Wniosek przyjmowany jest w formie uchwały przez Radę Miejską w Miliczu.

Konsultacja zakończona

07.02.2022 - 20.02.2022

Test